.

SZKOLENIE Z KATALOGOWANIA BIBLIOGRAFII POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

3 listopada bibliotekarki z Choszczna, Bierzwnika, Drawna, Recza i Pełczyc wzięły udział w szkoleniu „Format Marc21 z uwzględnieniem deskryptorów w katalogowaniu Bibliografii Powiatu Choszczeńskiego”. Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej. Szkolenie poprowadziły Kustosz Halina Kluczewska, Starszy Bibliotekarz Ewa Zajkowska przy on-linowym wsparciu Wojciecha Kowalewskiego – specjalisty ds. komputeryzacji bibliotek i digitalizacji, przewodniczącego Konsorcjum Bibliotek – Systemów Bibliotecznych SOWA.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie pracowników bibliotek publicznych naszego powiatu z zasadami współkatalogowania  „Bibliografii Powiatu Choszczeńskiego”. Baza stworzona w MBP w Choszcznie  aktualnie zawiera ponad 9,5 tysiąca opisów artykułów z czasopism lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Jak mówi Halina Kluczewska, włączenie w nią gminnych bibliotek umożliwi stworzenie bardziej kompleksowej bazy wiedzy na temat regionu w oparciu o materiały będące w zasobach bibliotek w Drawnie, Reczu i Bierzwniku. Bibliotekarka dodała, że trzy wspomniane instytucje wyraziły chęć współkatalogowania  BPCh. Trzeba tu zaznaczyć, że program biblioteczny, którym dysponują biblioteki gminne naszego powiatu jest odpowiednim narzędziem  umożliwiającym efektywne i wieloaspektowe wyszukiwanie wszystkim zainteresowanym informacji o regionie. Można ich szukać według kilku kryteriów wyszukiwawczych, m. in. tematu,  nazwiska autora, instytucji lokalnej,  czy tytułu publikacji.

Dlaczego bibliografia regionalna jest tak ważna? Przede wszystkim dokumentuje i służy zachowaniu dorobku myśli, osiągnięć oraz dokonań lokalnej społeczności. Archiwizuje także wszelkie aspekty życia środowiska lokalnego, upowszechnia oraz zaspakaja potrzebę wieloaspektowej, bieżącej i aktualnej informacji o życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym regionu.  – Regionalia są nie tylko bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu, ale także, zwłaszcza w dobie bibliotek cyfrowych, jest wyróżnikiem biblioteki na tle innych – wyjaśnia H. Kluczewska.

Nadmieńmy, że bibliografia regionalna skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Już w tej chwili, chętnie korzystają z niej zarówno ci, którzy  chcą lepiej poznać swój region, jak uczniowie, studenci, przedstawiciele różnych organizacji i instytucji, a także naukowcy pragnący zgłębić swoją wiedzę.  A w dodatku, jest ona doskonałym materiałem do tworzenia wystaw, czy wirtualnych galerii, a nawet wydarzeń kulturalnych, takich jak chociażby ostatnia Choszczeńska Noc Bibliotek pt. „Czytanie regionaliów wzmacnia lokalne więzi”.

Katarzyna Jezierska

Total Page Visits: 839 - Today Page Visits: 2