KALENDARIUM

2014

Styczeń – wrzesień 2014 r. c.d. realizacji zadania „Remont budynku MBP w Choszcznie” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”. Etap II: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla MBP w Choszcznie”.

17 stycznia w choszczeńskiej  Filii  MBP, młodzi redaktorzy gazety „Szkolne Wieści” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 obejrzeli prezentację multimedialną o Danucie Hepke-Kelch i jej związkach rodzinnych z Marią Dąbrowską

27 lutego w Filii MBP w Choszcznie odbyło się spotkanie bibliotekarzy z Białogardu, ze Stargardu Szczecińskiego i z powiatu choszczeńskiego, pracujących w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21. Celem spotkania, była wymiana doświadczeń zawodowych, związanych z automatyzacją procesów bibliotecznych oraz integracja członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Koszalińskiego i Szczecińskiego z Kół: Nr 2 w Białogardzie, Nr 13 w Stargardzie Szczecińskim i Nr 17 w Choszcznie.

Od 17 marca 2014 r. oferujemy naszym Czytelnikom bezpłatny dostęp do książek elektronicznych za pośrednictwem platformy IBUK LIBRA.

21 marca w Filii Publiczno-Szkolnej w Korytowie uroczyście obchodzono Światowy Dzień Poezji pod hasłem „Korytowo na Ludowo”

24 marca Filia MBP w Choszcznie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję „Tydzień Internetem”

8 kwietnia  w naszej bibliotece miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji 7. rocznicy działalności Dyskusyjnego Klubu Książki (dorosłych)

23 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło nr 17, a zarazem pracownicy MBP im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie włączyli się w akcję „Pociąg do książki – książka do pociągu”, organizując kiermasz książki za złotówkę na choszczeńskim dworcu PKP

7 maja decyzją Kapituły Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o Nagrodę imienia Stanisława Badonia – „BIBLIOTEKARZEM ROKU 2013” województwa zachodniopomorskiego została Anna Lewicka, dyrektor naszej Biblioteki. Ponadto w  szóstej edycji konkursu „Biblioteka Roku 2013” Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie została uznana za najlepszą w województwie zachodniopomorskim (w kategorii powyżej 15 tysięcy mieszkańców),

12 maja w kolejnym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o poezji, gościliśmy Elżbietę Żukrowską, choszczniankę, autorkę tomików wierszy „Lutnia” i „Lira” 

14 maja w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, podczas Sympozjum „Ludzie Książki Pomorza Zachodniego”, Anna Kościuczuk zaprezentowała sylwetkę Zofii Gołofit – Sobackiej, naszej emerytowanej bibliotekarki.

15 maja uroczyście podsumowano 13. edycję powiatowego konkursu na najlepszą gazetę szkolną o nagrodę „Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”. Po wręczeniu nagród, Piotr Jasina (redaktor Głosu Szczecińskiego, prezes Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) poprowadził warsztaty dziennikarskie dla redakcji gazet szkolnych.  

29 maja Cecylia Judek [Sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich] wygłosiła w naszej filii prelekcję poświęconą Marii Dąbrowskiej – patronce Biblioteki. Wykładu, połączonego z pokazem multimedialnym wysłuchali uczniowie III klasy Publicznego Gimnazjum w Choszcznie oraz licealiści z Zespołu Szkół Nr 1. 

7 czerwca wzięliśmy udział w Wojewódzkim Dniu Bibliotekarza 2014 – zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w  Kaliszu Pomorskim 

10 czerwca z okazji obchodów Roku Oskara Kolberga w Szkole Podstawowej w Korytowie odbył się finał projektu „Korytowo na ludowo”, w realizację którego włączyły się Barbara Grzejszczyk i Halina Kluczewska z MBP w Choszcznie

11 czerwca w gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, podczas konferencji „Biblioteka XXI wieku” Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca SBP,  wręczyła nagrodę i wyróżnienia finalistom ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku 2013. W grupie wyróżnionych finalistów była Anna Lewicka.

5 września 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Biblioteki po remoncie oraz podsumowanie projektu „Remont budynku MBP w Choszcznie” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”

5 września – Marcin Kydryński zainaugurował w naszej Bibliotece, cykl „Zachodniopomorskich spotkań w Bibliotece+”

9 września – odbyło się spotkanie z Wojciechem Tochmanem, reporterem,  autorem książek: Kontener, Eli, Eli, Dzisiaj narysujemy śmierć, Bóg zapłać, Jakbyś kamień jadła, Wściekły pies, Schodów się nie pali, Córeńka

8 września i 9 września Zofia Piątkowska – Wolska w Teatrzyku Kamishibai opowiadała przedszkolakom bajki poprzez ilustracje. W czterech spektaklach japońskiego teatru obrazkowego uczestniczyły dzieci z Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 5 i Przedszkola nr 2 w Choszcznie

18-19 września – Anna Kościuczuk i Wioletta Witkowska uczestniczyły w 9. Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka – przystań bez granic” w Gorzowie Wielkopolskim 

4 października odbyło się uroczyste otwarcie nowego lokalu Filii MBP w Kołkach, przeniesionej do pomieszczeń w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, którą przebudowano na potrzeby Biblioteki.

28 października w ramach (młodzieżowego) Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się otwarte spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim, w którym uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i  Nr 3 w Choszcznie.

8 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a także w związku z 75. rocznicą utworzenia Oflagu II B, w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie z ppłk Andrzejem Szutowiczem, współautorem książki „Oflag II B Arnswalde. Jenieckie losy”

14 listopada – w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – niezwykłe spotkanie z Mają Komorowską i rozmowa o książce: Maja Komorowska, Tadeusz Sobolewski „Pytania, które się nie kończą”. W drugiej, poetyckiej części wieczoru, Aktorka recytowała wiersze ulubionych poetów.

17 listopada – „Magia słowa” – spotkanie z Dariuszem Rekoszem, autorem serii książek detektywistycznych oraz sensacyjnych, w którym uczestniczyli uczniowie z choszczeńskiego Gimnazjum

19 listopada – Leszek Masadyński (SOKRATES-software) prowadził kolejne, specjalistyczne szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu choszczeńskiego, pracujących w systemie SOWA2/MARC21

15 grudnia – Monika Kwaśniak, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, prowadziła w naszej bibliotece szkolenie dla bibliotekarzy powiatu choszczeńskiego pt. „Sprawozdawczość statystyczna. Sposób wypełniania formularzy K-03 za rok 2014”

15 grudnia 2014 r.  odbyło się przedświąteczne spotkanie z emerytowanymi bibliotekarzami.

Dane liczbowe o Bibliotece (MBP i Filie razem). Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.:

Stan księgozbioru: 101190  wol.,  Audiobooki: 184 tytuły

Wpisano do inwentarza 1854 książki, w tym z zakupu  766 wol.

Czytelnicy aktywnie wypożyczający: 4690

Wypożyczenia na zewnątrz: 45927; udostępnienia na miejscu: 20632

Ilość odwiedzin: 40980

2013

W 2013 r. przeprowadzono generalny remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (55,35 % całości zadania). Realizacja zadania została współfinansowana ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (21,92% całości zadania)  oraz Gminy Choszczno (22,73% całości zadania) .

12 lutego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbył się Zjazd Delegatów Oddziału Szczecińskiego SBP. Podczas zjazdu wybrano delegatów na zjazd Okręgowy SBP –  z MBP w Choszcznie wybrane zostały Anna Lewicka i Anna Kościuczuk

1 marca Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie odwiedziły sześciolatki z Publicznego Przedszkola Nr 2. Zajęcia poświęcone były twórczości Juliana Tuwima.

5 marca spotkanie członków Koła Nr 17 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Choszcznie, w celu omówienia zaplanowanych na 2013 r. imprez:  wystąpienie w Książnicy Pomorskiej podczas sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego” z prezentacją „Danuta Hepke-Kelch”, organizacja akcji „Pociąg do książki, książka do pociągu”, zgłoszenie kandydatury Reginy Budrewicz do Konkursu im. Stanisława Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego, udział w Wojewódzkim Dniu Bibliotekarza. Podczas spotkania zapoznano bibliotekarzy z głównymi celami budowy Elektronicznej Bazy Członków SBP i omówiono Strategię SBP na lata 2010-2021.

5 marca Anna Kościuczuk, przewodnicząca Koła Nr 17 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Choszcznie uczestniczyła w pracach Jury IX Gminnego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego w kategorii Konkurs Recytatorski, zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie.

12 marca w Filii Publicznej MBP w Choszcznie, odbyło się spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Kamilą Sidor, zorganizowane w ramach projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”.

 

13 marca Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie odwiedzili uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. Tematem zajęć był Julian Tuwim – poeta dziecięcej radości.

15 marca  Anna Lewicka  uczestniczyła w pracach Jury konkursów, które w Choszczeńskim Domu Kultury rozpoczęły cykl eliminacji powiatowych Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego: Małego Konkursu Recytatorskiego i 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

20 marca czytelniczki Oddziału Dziecięcego otrzymały nagrodę w konkursie na najciekawszą kukłę  „Panna Marzanna”. Organizatorem konkursu był Choszczeński Dom Kultury

23 marca w Szczecinie odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,  z naszej Biblioteki delegatami były Anna Lewicka i Anna Kościuczuk. Głosami obecnych Delegatów wybrano nowy Zarząd Okręgu, w skład którego weszła Anna Lewicka .

25 marca Irena Kozłowska i Alicja Prawica uczestniczyły w pracach Jury Międzyszkolnego Konkursu Baśniowego „Znamy baśniowych bohaterów Europy”, zorganizowanego przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie.

5 kwietnia w Zespole Szkół Nr 3 w Choszcznie Anna Lewicka uczestniczyła w charakterze Przewodniczącej Jury I Papieskiego Konkursu Recytatorskiego „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”.

13 kwietnia Anna Lewicka uczestniczyła w charakterze Przewodniczącej Jury Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijno-Patriotycznej. Organizatorami byli ks. Dziekan Grzegorz Suchomski, proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

19 kwietnia złożony przez dyrektor Biblioteki Annę Lewicką  wniosek do PROGRAMU KULTURA+, PRIORYTET „BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”  na zadanie: Remont budynku MBP w Choszcznie, został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Została podpisana Umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego reprezentował Grzegorz Gauden – Dyrektor Instytutu Książki a Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej  w Choszcznie, reprezentowaną  przez Annę Lewicką – Dyrektora, dotycząca dofinansowania ww. zadania kwotą 683 370 zł.  

16 – 22 kwietnia w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyły się zajęcia biblioteczne „Julian Tuwim bardzo ważny … KTOŚ”. W lekcjach uczestniczyli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.

23 kwietnia w hali dworca PKP w Choszcznie odbył się kiermasz książki za złotówkę w ramach akcji „Pociąg do książki, książka do pociągu”.

8 maja podczas wojewódzkiej inauguracji Tygodnia Bibliotek w Książnicy Pomorskiej Regina Budrewicz (dyrektor Biblioteki w Drawnie) otrzymała wyróżnienie w IV edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o nagrodę Stanisława Badonia „Bibliotekarz Roku 2013”

8 maja w Czytelni dla Dorosłych Ewa Zajkowska przeprowadziła zajęcia „Haft matematyczny dla każdego”.

14 maja podczas sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie,  Anna Kościuczuk wygłosiła referat z pokazem multimedialnym „Danuta Hepke-Kelch”

 15 maja w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie autorskie „Porozmawiajmy o poezji” z Krystyną Kopkiewicz, autorką tomiku wierszy „Droga Mrówki”.

16 maja Cecylia Judek (sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej i Przewodnicząca Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich) zaprezentowała w naszej bibliotece sylwetkę poetki „Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej”. Wykładu z pokazem multimedialnym wysłuchali bibliotekarze z powiatu choszczeńskiego oraz młodzież licealna Zespołu Szkół Nr 1 i Gimnazjum Publicznego w Choszcznie. Po prelekcji odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi.

21 maja, 24 maja i 3 czerwca   Oddział Dziecięcy MBP w Choszcznie odwiedziły 3 latki z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Choszcznie. Największym zainteresowaniem cieszył się Kącik Malucha bogato wyposażony w książeczki interaktywne.

6 czerwca Anna Kościuczuk, uczestniczyła w pracach Jury VII Konkursu Recytatorskiego Jednego Poety „Janina Porazińska – Na Wojtusia z Popielnika”, który odbył się w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie.

 

7-8 czerwca  Anna Lewicka, uczestniczyła w Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

7 czerwca Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie odwiedziły dzieci ze  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie w ramach lekcji bibliotecznej „Julian Tuwim bardzo ważny … KTOŚ” (21 osób).

12 czerwca Oddział dla Dzieci odwiedziły przedszkolaki z Korytowa

12 czerwca  o godzinie 1000  w Czytelni dla Dorosłych odbyło się rozstrzygniecie powiatowego konkursu na najlepszą gazetę szkolną o nagrodę „Choszczeńskiego Pulitzera”. Po wręczeniu nagród Krzysztof Koziołek, pisarz i dziennikarz poprowadził warsztaty dziennikarskie dla redakcji gazet szkolnych.

Natomiast o godz. 17:00 miało miejsce spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem pt.  „Kryminalna zbrodnia w kuchni, czyli przepis na kryminał nieco mroczny, mocno krwisty, a czasami topograficzny”  

14 czerwca powołano Komisję przetargową i ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Remont budynku MBP w Choszcznie” – Etap I

15 czerwca w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury odbyło się Wojewódzkie Święcie Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego pod hasłem „Bal u Kapelusznika”. W konkursie na najciekawszy kosz piknikowy zajęłyśmy I miejsce

18 czerwca przenoszenie  księgozbioru Czytelni dla Dorosłych do Filii Publicznej przy ul. Obrońców Westerplatte 1.

19 czerwca Anna Lewicka, Halina Kluczewska, Anna Kościuczuk uczestniczyły w II Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz w dobie zmian”.

20 czerwca w Kawiarence Artystycznej (ChDK) odbyło się spotkanie autorskie oraz promocja książki Sławomira Gizińskiego i ppłk Andrzeja Szutowicza „Oflag II B Arnswalde. Jenieckie losy”. Organizatorzy spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie, Choszczeński, Dom Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej.

8-11 lipca wyniesiono do pomieszczeń zastępczych meble, regały i księgozbiór liczący ponad 60. 000 książek oraz ponad 1000 wol. czasopism oprawnych.

11 lipca podpisano Umowę z Wykonawcą na wykonanie zadania „Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie – etap I”.

12 lipca przekazano Wykonawcy plac budowy.

Od 15 lipca Czytelnicy wypożyczają książki dla dorosłych i dla dzieci w Barbakanie.

29 lipca w wieku 92 lat zmarła bibliotekarka, Regina Lemierzewicz, zatrudniona w choszczeńskiej bibliotece od 1 lipca 1962 r. do 30 czerwca 1979 r.

7 września odbyło się Narodowe Czytanie Fredry zorganizowane przez Choszczeński Dom Kultury, Urząd Miejski i MBP w Choszcznie.

18 września dzieci z Przedszkola Nr 1 w Choszcznie odwiedziły naszą Filię w Choszcznie.

19 września ramach programu Fundacji Orange dla Bibliotek, w Filii Publicznej w Choszcznie   rozpoczęto nowy cykl zajęć adresowanych do seniorów „Spotkania z pasjami”.  

16 października w Filii MBP w Choszcznie odbyło się spotkanie autorskie  z Piotrem Figasem, i promocja tomiku wierszu „Antyciała”.

23 października w Filii MBP w Choszcznie odbyła się  lekcja biblioteczna z cyklu „Julian Tuwim bardzo ważny … KTOŚ”  dla dzieci z klasy II „b”  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.

24 października Halina Kluczewska uczestniczyła w pracach jury Konkursu Recytatorskiego „Poezji Juliana Tuwima – VIII Jesienne Spotkania z Poezją” w Bibliotece Zespołu  Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

15-16 listopada Anna Lewicka uczestniczyła w Kongresie Kultury Pomorza Zachodniego

19 listopada w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie z Rafałem Podrazą „O Madzi Samozwaniec i Kossakach w anegdocie”, które prowadziła Róża Czerniawska-Karcz, prezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Szczecinie 

29 listopada 2013 w Filii Publicznej w Choszcznie, odbyło się spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej w ramach projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”. Gościem spotkania był Krzysztof Kotkowicz.

6 grudnia zgodnie z tradycją, w mikołajki miało miejsce spotkanie obecnych i emerytowanych pracowników MBP w Choszcznie.

Ponadto w 2013 r.:     

Zarejestrowano 3529 czytelników aktywnie wypożyczających

Odnotowano 40 502  odwiedzin w bibliotece      

Wypożyczono (pomimo remontu) 81 332 wol.

Na miejscu udostępniono 26 382 egz. książek i czasopism    

Zorganizowano 309 imprez w których uczestniczyło 3265 osób

Wpisano do inwentarza 2156 książek

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2013 r. wyniósł 103 204 wol.                                                                                                                              – odbyło się 12 spotkań w Dyskusyjnym Klubie Książki

– Bibliotekarze uczestniczyli w 31 szkoleniach –  czas szkoleń to 223 godziny

 

2012 r.

23 lutego  w Czytelni dla Dorosłych gościliśmy młodzież licealną z Zespołu Szkół Nr 1                         w Choszcznie na lekcji bibliotecznej przygotowanej przez  Halinę Kluczewską „BIBLIOTEKA JAKO INFORMATORIUM”.

Marzec ogłoszono powiatowe konkursy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną                 w Choszcznie (pełniącą zadania biblioteki powiatowej)

– piąty konkurs fotograficzny promujący uroki Ziemi Choszczeńskiej „WIDOKÓWKA Z POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO”

– Konkurs na ilustrację do legendy o Ziemi Choszczeńskiej

– Konkurs na prezentację multimedialną „Spotkanie z Januszem Korczakiem”

– literacko-biograficzny „Niezwykła osobowość powiatu choszczeńskiego”

– na najlepszą gazetę szkolną „O nagrodę choszczeńskiego Pulitzera”  w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

21 marca 2012 w Światowym Dniu Poezji spotkanie z Piotrem Figasem, choszczeńskim poetą i promocja tomiku wierszy „Poprzez jezioro”

22 marca w kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Nr 1        w Choszcznie, którzy poznali zakres czynności wykonywanych na stanowisku bibliotekarza.

11 kwietnia uroczyście obchodziliśmy piątą rocznicę działalności w naszej bibliotece DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

11 kwietnia Oddział Dziecięcy odwiedziły 5-6 latki z Publicznego Przedszkola Nr 1                             w Choszcznie. Tematem zajęć były „Koty i kotki – zwierzęta domowe i egzotyczne.”

12 kwietnia gościliśmy grupę integracyjną 5-6 latków z Przedszkola Nr 1. Zaprezentowano przedszkolakom książki o psach, dyskutowano o obowiązkach związanych z decyzją przyjęcia zwierzaka do domu, omówiono charakterystyczne cechy, usposobienie, oraz sposoby pielęgnacji i odżywiania wybranych ras psów.

26 kwietnia w Filii Publicznej przy ul. Obrońców Westerplatte 1 (dawna Biblioteka Pedagogiczna) odbyły się zajęcia biblioteczne „Janusz Korczak bardzo ważny … KTOŚ”.

4 maja spotkanie z Arturem Szubą i Katarzyną Andrzejewską-Szubą, autorami  książki „Gdzie oni są”

7 maja podczas uroczystej inauguracji obchodów Tygodnia Bibliotek w Książnicy Pomorskiej, Halina Kluczewska z MBP w Choszcznie otrzymała wyróżnienie w III. edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o Nagrodę imienia Stanisława Badonia dla Bibliotekarza Roku za rok 2011.

8 maja  zajęcia dla dzieci z Przedszkola Nr 5 w Choszcznie „Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć”

8 maja  wernisaż obrazów Jerzego Białacha, choszczeńskiego malarza

9 maja   spotkanie autorskie z Joanną Olech

14 maja  „Seniorzy, nie dajcie się posadzić na ławce rezerwowych” – spotkanie z „dojrzałymi” czytelnikami przygotowane we współpracy z bibliofankami – uczennicami Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie

15 maja ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród w konkursach:
– fotograficznym „Widokówka z powiatu choszczeńskiego”
– literacko-biograficznym „Niezwykła osobowość powiatu choszczeńskiego”
– plastycznym „Legendy Ziemi Choszczeńskiej”
– na najlepszą gazetę szkolną „O nagrodę Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Po wręczeniu nagród, uczestnicy spotkania mogli obejrzeć pokonkursową wystawę fotograficzną „Widokówka z  Powiatu Choszczeńskiego”, wystawę „Choszczno na widokówce — dawniej i dziś” oraz gazety szkolne wydawane w poszczególnych typach szkół.

o godz. 12.00 spotkanie lokalnego środowiska bibliotekarskiego z choszczeńskimi władzami samorządowymi

Ponadto w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK

W Oddziale dla Dzieci – lekcje biblioteczne dla przedszkolaków codziennie godz. 10.00-12.00:
5 latki – „Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć”
5-6 latki – „Wilk i siedem koźlątek” – nie otwieraj drzwi obcym
6 latki – „Maja i Kacper w krainie zdrowia”
W Filii Publicznej w Choszcznie –  „Janusz Korczak … bardzo ważny KTOŚ” – lekcje biblioteczne dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przygotowujące do udziału                          w konkursie na prezentację multimedialną o Januszu Korczaku

18 maja  wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie

22 maja spotkanie z bibliotekarzami biorącymi udział w szkoleniu w ramach Programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

28 i 29 czerwca  wręczenie nagród laureatom konkursu na prezentację multimedialną „Spotkanie z Januszem  Korczakiem”. 

30 czerwca w Drawnie, spóźnione spotkanie bibliotekarzy powiatu choszczeńskiego z okazji  Dnia Bibliotekarza.

22 listopada „Ochrona danych osobowych w bibliotece” – w Czytelni dla Dorosłych odbyło się  szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu choszczeńskiego

22 listopada Walne zebranie i wybory Zarządu w Kole Nr 17 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Choszcznie

23 listopada Bibliotekę odwiedzili uczniowie kl I”C” ze Szkoły Podstawowej Nr 1                                 w Choszcznie. 

27 listopada spotkanie z Małgorzatą Braunek i Arturem Cieślarem, autorami książki „Jabłoń w ogrodzie, morze jest blisko” (w ramach DKK)

27 – 28 listopada obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia w Przedszkolu Nr 1                          w Choszcznie i w Oddziale dla Dzieci MBP

7 grudnia spotkanie mikołajowo-przedświąteczne z emerytowanymi pracownikami Biblioteki

Przez cały rok:

 – w każdą pierwszą środę miesiąca odbywały się spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki

–  w programie bibliotecznym SOWA kontynuowano opracowywanie książek przejętych                    z biblioteki Jednostki Wojskowej                     

 – tworzono nową bazę – KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA za pomocą której można wyszukać artykuły z gazet i czasopism.

  2011

29 stycznia –  Filia w Kołkach po raz kolejny zorganizowała BAL  PRZEBIERAŃCÓW w którym uczestniczyło 101 osób

8 lutego –  Anna Lewicka, w ramach prowadzonej od kilku lat akcji Cała Polska Czyta Dzieciom czytała maluchom z Oddziału Przedszkolnego oraz dzieciom z Punktu Przedszkolnego „Oskar” w Filii Publiczno-Szkolnej MBP w Suliszewie

19 lutego odbył się BAL KARNAWAŁOWY dla czytelników Oddziału dla Dzieci

 

26 lutego – w Oddziale dla Dzieci rozpoczęto cykl spotkań dla maluchów i ich rodziców pod hasłem „Sobota z Bajką”

1-4 marca – Biblioteka wzięła udział w polskiej edycji, ogólnoeuropejskiej  kampanii „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011”.  W Czytelni dla Dorosłych odbyły się  zajęcia dla seniorów w ramach ogólnopolskiego konkursu, za który przyznano naszej bibliotece nagrodę  specjalną

21 marca – w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, bibliotekę odwiedzili uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Podczas lekcji bibliotecznej  obejrzeli prezentację multimedialną „Droga książki od pisarza do czytelnika”, a na zakończenie spotkania przed budynkiem biblioteki powitali wiosnę zabawą i piosenką.

22 marca – „Poetycka wiosna” – z okazji Światowego Dnia Poezji odbyło się spotkanie z choszczeńskimi twórcami. Zaproszenie biblioteki przyjęli: AGNIESZKA SZUBA – polonistka, SŁAWOMIR KOKORZYCKI – ksiądz, ARTUR SZUBA – dziennikarz, SŁAWOMIR GIZIŃSKI – historyk.

28 marca – warsztaty dziennikarskie dla uczniów i redakcji gazet szkolnych naszego powiatu – prowadzenie  – Tadeusz Krawiec (były dziennikarz „Gazety Lubuskiej”)  i pracownicy Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

31 marca – Dzień Przedsiębiorczości – podczas kilkugodzinnej praktyki licealiści z Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie poznawali specyfikę pracy bibliotekarza.

6 kwietnia – Plenerowe fotograficzne  warsztaty dziennikarskie dla redakcji gazet szkolnych powiatu choszczeńskiego – prowadzenie Łukasz Młynarczyk -Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Choszcznie

5 – 20 maja – odbyły się lekcje biblioteczne dla dzieci sześcioletnich z Publicznych Przedszkoli Nr 1 i Nr 5 w Choszcznie pod hasłem „STRACH MA WIELKIE OCZY”.

7 maja – Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Przelewicach

9 maja – spotkanie z Elizą Piotrowską, popularną autorką i ilustratorką książek dla dzieci

9 maja –  Kiermasz książek na choszczeńskim dworcu PKP w ramach akcji „Pociąg do książki – książka do pociągu”.

11 maja – gościliśmy Kalinę Jerzykowską autorkę musicali i przedstawień oraz wielu znanych i lubianych książek dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas czwartych  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

23 maja – Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej  im. Stanisława Staszica w Szczecinie, wygłosiła prelekcję poświęconą Czesławowi Miłoszowi z okazji Jego setnej rocznicy urodzin

8 czerwca – I Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego  w Książnicy Pomorskiej „Jak pozyskać, jak nie stracić czytelnika”

15 czerwca – Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w powiatowych konkursach: literackim na wiersz lub legendę o Ziemi Choszczeńskiej, fotograficznym „Kultura Powiatu Choszczeńskiego”  i na najlepszą gazetę szkolną  „Choszczeński Pulitzer Szkolny”

12 września – zmarła Anna Zdanowicz, wieloletni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

10 października – w Dyskusyjnym Klubie Książki (działającym w naszej bibliotece od 11 kwietnia 2007 roku) odbyło się spotkanie z Jerzym Sosnowskim

 

11 października – Jerzy Sosnowski odpowiadał na pytania  młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Choszcznie. Spotkanie było kontynuacją cyklu warsztatów dziennikarskich, prowadzonych w Bibliotece od marca tego roku dla redakcji gazet szkolnych.

19 października – uroczyste pasowanie na czytelnika dzieci grupy „0” z Przedszkola Nr 1 w Choszcznie

27 października – Wieczór poetycki z Witoldem Kiejrysem, autorem tomiku wierszy „Motyw pocztówki”.

8 listopada – Spotkanie z  Krzysztofem Petekiem, autorem powieści sensacyjno-przygodowych, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania – kontynuacja warsztatów dziennikarskich dla redakcji gazet szkolnych powiatu choszczeńskiego

14 listopada – Leszek Masadyński z  firmy SOKRATES-software prowadził szkolenie dla bibliotekarzy powiatu choszczeńskiego z zakresu wdrażania Modułu Obsługi Wypożyczalni, Modułu Statystyk Pracy Wypożyczalni, oraz rejestracji pracy Czytelni w systemie SOWA2/MARC21

 

15 listopada – MBP w Choszcznie przejęła księgozbiór biblioteki II Pułku Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV – Jednostka Wojskowa 4403 w Choszcznie

 

22 listopada – uroczyste pasowanie na czytelnika i rycerza książek dzieci grupy „0” z Przedszkola Nr 5 w Choszcznie

 

6 grudnia – coroczne spotkanie pracowników Biblioteki z emerytowanymi bibliotekarzami

 

 

 

2010

2 lutego skontrum w Filii Publiczno-Szkolnej w Sławęcinie

25 lutego w Przedszkolu Nr 1 w Choszcznie odbyły się zajęcia z cyklu „Bibliotekarki -Przedszkolakom”

26 marca w Kawiarence Artystycznej spotkanie z Edwardem Dębickim, poetą, autorem książek Pod gołym niebem i Ptak umarłych

31 marca Ewa Zajkowska (bibliotekarz w Czytelni dla Dorosłych MBP) zajęła I miejsce w konkursie plastycznym „Pisanki, Kraszanki i Palmy Wielkanocne” organizowanym przez Choszczeński Dom Kultury

7 maja w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica podczas inauguracji Tygodnia Bibliotek 2010 ogłoszono wyniki I edycji Konkursu im. Stanisława Badonia Bibliotekarz Roku 2009 Województwa Zachodniopomorskiego. W gronie wyróżnionych w konkursie znalazła się  Anna Lewicka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie 

8 maja Regionalny Dzień Bibliotekarza – szkoleniowa sesja wyjazdowa dla bibliotekarzy powiatu choszczeńskiego, zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Koło Nr 17 SBP w Choszcznie, Bibliotekę Publiczną w Drawnie, Bibliotekę Publiczną w Kaliszu Pomorskim. Organizatorzy zaprosili na bibliotekarskie święto, Cecylię Judek – przewodniczącą Zachodniopomorskiego ZO SBP, Krzysztofa Marcinowskiego – wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SBP oraz koleżanki  i kolegów z Koła Nr 12 SBP w Pyrzycach. Uczestnicy zwiedzili przeniesioną do wyremontowanego Pałacu Wedlów Bibliotekę Publiczną w Kaliszu Pomorskim, obejrzeli wystawę fotografii Barbary Arsoby-Haddaji „Moja Tunezja” i biesiadowali przy pieczonym dziku na pikniku integracyjnym w Drawnie.

10 maja kiermasz książek za złotówkę na dworcu PKP w Choszcznie w ramach akcji „Pociąg do książki, książka do pociągu”

10 maja spotkanie z Bogumiłą Chabowską i autorkami książki „Siedem kobiet w poszukiwaniu wartości” z Nieformalnego Klubu Kobiet „Sukienka”

11 maja wręczenie nagród przez Roberta Adamczyka, Burmistrza Choszczna i Romana Lubinieckiego, Starostę Choszczeńskiego w powiatowych konkursach: fotograficznym „Historia Powiatu Choszczeńskiego”, literackim i na najciekawszą prezentację multimedialną „Słowa-dźwięki-obrazy”

19 maja spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem, autorem opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci, a także tłumaczem i leksykografem

9 czerwca rozstrzygnięcie 9. edycji powiatowego konkursu na najlepszą gazetę szkolną o nagrodę „Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”.

1 września  rozwiązano filię publiczno-szkolną MBP w Zamęcinie

12 października spotkanie autorskie z Wandą Chotomską

14 października w Dyskusyjnym Klubie Książki otwarte spotkanie z Zuzanną Celmer i promocja książki „W łóżku z teściową”

26 listopada Dzień Pluszowego Misia – w Oddziale dla Dzieci odbyły się zajęcia z dziećmi z Przedszkola Nr 1 w Choszcznie

8 grudnia mikołajkowo-przedświąteczne spotkanie z emerytowanymi pracownikami Biblioteki

29 grudnia 2010 r. spotkanie z Ewą Dybowską i promocja książki „Szept krętych zdarzeń” wydanej przez naszą Bibliotekę w Wydawnictwie „Pro Libris”

2009

5 marca  o godzinie 17:00 w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską

6 marca Cecylia Judek, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie  a zarazem Przewodnicząca Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP wygłosiła w naszej Bibliotece prelekcję z pokazem multimedialnym „Kobiety w życiu Witkacego”

21 marca w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, podczas Okręgowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wybrano  Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego SBP na kadencję 2009-2013. W skład zarządu wybrana została Anna Lewicka, a Ewa Ciborowska została wiceprzewodniczącą Sądu Koleżeńskiego.

7 kwietnia Ewa Dybowska zaprezentowała swoje wiersze podczas  uroczystego spotkania z okazji drugiej rocznicy działalności Dyskusyjnego Klubu Książki. Miłym akcentem była wizyta koleżanek z Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim,

9 kwietnia przejęto zlikwidowaną przez ZCDN w Szczecinie – Filię Publiczną Biblioteki Pedagogicznej w Choszcznie, która została włączona do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej jako Filia Publiczna

7 maja spotkanie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim

8 maja rozstrzygnięcie powiatowych konkursów: fotograficznego pt. Walory przyrodnicze Powiatu Choszczeńskiego, literackiego i na najciekawszą prezentację multimedialną Biblioteka to plus.

14 maja podczas sesji naukowej w Książnicy Pomorskiej, Halina Kluczewska wystąpiła z referatem „Kulturotwórcza rola Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie oczami młodzieży licealnej”.

16 maja Powiatowy Dzień Bibliotekarza zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Bierzwniku

26 maja „Bezpieczny Internet” wykłady i prezentacja multimedialna Elżbiety Kamińskiej, Małgorzaty Skrzypczak-Słowińskiej i Pawła Kamienowskiego  z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie dla bibliotekarzy z powiatu choszczeńskiego

29 maja W Kawiarence Artystycznej 40-lecie pracy twórczej choszczeńskiego poety, Władysława Łazuki. Współorganizatorem uroczystości była Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie

1 czerwca 2009 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie odbyła się konferencja „Za drutami” – Losy polskich i francuskich jeńców wojennych w oflagach na Pomorzu w latach 1939-1945. Z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej, Zespół Szkół Nr 1, Parafia p.w. św. Jadwigi Królowej i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie zaprosili do Choszczna prelegentów i pasjonatów historii do udziału w sesji poświęconej oflagom. Prelegentem zaproszonym przez MBP był Dariusz Czerniawski z Bornego Sulinowa.

8 czerwca  wręczono nagrody laureatom dziewiątej edycji powiatowego konkursu na najlepszą gazetę szkolną o nagrodę  „Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

16 czerwca w spotkaniu autorskim z Grzegorzem Kasdepke udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Choszcznie

14 października odbyło się spotkanie z  Zuzanną Celmer, autorką książek o tematyce małżeńskiej, społecznej i rodzinnej – w ramach otwartych spotkań w Dyskusyjnym Klubie Książki 

22 października dwa spotkania z Robertem Karwatem (Habibi Hamid) o godz. 9:00 dla młodzieży pt. „Najważniejsza jest miłość” i o godz. 16:30 „Każdy ma prawo do miłości, każdy może kochać” dla osadzonych w choszczeńskim Zakładzie Karnym.

27 października Joanna Zagner-Kołat, ilustratorka książek i czasopism dziecięcych („Miś”, „Świerszczyk”, „Supełek”) przeprowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Choszcznie

17 listopada spotkanie z Pawłem Beręsewiczem,  autorem opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci, a także tłumaczem i leksykografem.

19 listopada szkoleniem  dla bibliotekarzy z powiatu choszczeńskiego pt. „Informatyzacja biblioteki”  rozpoczęto w naszej bibliotece wdrażanie oprogramowania z wykorzystaniem systemu SOWA2/MARC21.

30 listopada dwa spotkania z Krystyną Śmigielską, autorką książek dla dzieci i dorosłych. W spotkaniu o godz. 9:00 uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych, a o godz. 13:00 gimnazjaliści oraz  licealiści z Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Choszcznie.                                          

7 grudnia – spotkanie z  Barbarą Stenką – poetką, autorką scenariuszy i piosenek

9 grudnia z młodzieżą gimnazjalną i licealną spotkała się Małgorzata Karolina Piekarska, dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka książek dla młodzieży (zob. też  http://piekarska.blog.pl/)

10 grudnia świąteczno-noworoczne spotkanie bibliotekarzy z emerytowanymi pracownikami Biblioteki

Ponadto:

W każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywały się spotkania  w Dyskusyjnym Klubie Książki, dzieci uczestniczyły w cyklicznych zajęciach „Popołudnie z bajką” i „Lektura nie musi być nudna”. Zaprzyjaźnione z nami Przedszkole Nr 1 w Choszcznie skorzystało z oferty spotkań przygotowanych dla najmłodszych

 2008

Styczeń – kolejny etap prac remontowych – wymiana dużych okien i przygotowanie budynku do ocieplenia oraz założenia monitoringu

25 stycznia „Wieczór z Harrym Potterem” udział w ogólnopolskim konkursie dla bibliotek organizowanym przez Wydawnictwo Media Rodzina, promującym siódmy tom książki „Harry Potter i Insygnia Śmierci”                                                                                                       4 lutego spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Książki z dr Grzegorzem Jackiem Brzustowiczem

11-29 lutego selekcja księgozbioru i skontrum w Filii MBP Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Korytowie.

5 marca 2008 r. na spotkanie z członkami choszczeńskiego Dyskusyjnego Klubu Książki przyjechał ze Szczecina Artur Daniel Liskowacki. Prozaik, poeta, eseista, krytyk teatralny, dziennikarz, autor kilku tomów szkiców poświęconych niemieckiej i polskiej historii Szczecina.                                                                                                                                            11 marca uczniowie z klas II Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie rozpoczęli czytanie lektury „Karolcia” M. Kruger w ramach cyklu spotkań „Lektura nie musi być nudna”

   3 kwietnia 2008 r. w ramach ogólnopolskiej akcji DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI siedmioro uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie skorzystało z okazji zapoznania się z zawodem bibliotekarza. Licealiści odwiedzili wszystkie działy biblioteki i poznali              zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach.

11 kwietnia przekazanie na makulaturę książek zniszczonych, zaczytanych                                                oraz zdezaktualizowanych które w wyniku selekcji zostały wycofane z księgozbioru

14 kwietnia 2008 r.  spotkanie z  pisarką Beatą Ostrowicką

15 kwietnia udział Biblioteki w ogólnopolskim konkursie „Wiejemy do lasu”, organizowanym przez „Naszą Księgarnię” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Bibliotekę reprezentowały Antonina Zimny i Jadwiga Follendorf uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

20 kwietnia w Księgarni „Pegaz” w Choszcznie promocja książki Bohdana Soroko „Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej  w Choszcznie”

23 kwietnia 2008 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie podczas Gali z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich wręczono nagrody w konkursach na Najbardziej Aktywną Bibliotekę oraz Najbardziej Aktywną Księgarnię w roku 2007. Wśród wyróżnionych bibliotek znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, której przyznano zaszczytny tytuł  Mistrza Promocji Czytania

5-11 maja   udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program działań w TYGODNIU  BIBLIOTEK. W tym cykl zajęć z przedszkolakami „Bajarka opowiada”

7 maja spotkanie autorskie z Michałem Jagiełłą i promocja książki „Sosna i pies. Poemat z zagrody” 

13 maja w ramach obchodów  Roku Herberta, spotkanie z Cecylią Judek, sekretarzem naukowym Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, która przedstawiła prezentację multimedialną „O życiu i twórczości Zbigniewa Herberta”

21 maja 2008 pierwsza wizyta niemieckiego partnera projektu „  Międzynarodowe Centrum Kultury i Transferu Wiedzy” w ramach którego, możemy pozyskać dofinansowanie na remont i komputeryzację biblioteki ze środków pomocowych UE.

30 maja 2008 Rozstrzygnięcie ósmej edycji powiatowego konkursu  o nagrodę „Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego” na najlepszą gazetę szkolną  w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

30 maja w Dyskusyjnym Klubie Książki odbyło się otwarte spotkanie z Emilią Szydłowską, pracownikiem Biblioteki Narodowej w Warszawie. Temat prelekcji ”Czytać, ale jak? O literaturze popularnej, listach bestsellerów i umiejętnościach zdobywania orientacji w wydawniczej ofercie.”

10 czerwca odbiór techniczny odnowionej elewacji i ocieplonego budynku Biblioteki                 W dniach 16-21 czerwca  socjologowie, doktoranci z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzili  w Choszcznie badania społeczne dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (www.pafw.pl), która przygotowuje się do realizacji ogólnopolskiego Programu Bibliotecznego.

5 września „WŁODZIMIERZ WYSOCKI IN MEMORIAM” w Kawiarence Artystycznej spotkanie z dr Marleną Zimną i projekcja unikatowych materiałów filmowych ze zbiorów Muzeum Włodzimierza Wysokiego w Koszalinie

11 września 2008 „Młodzi rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI wieku” III Forum Młodych Bibliotekarzy. Ogólnopolska konferencja w Szczecinie. Miejską Bibliotekę Publiczną w Choszcznie reprezentowała Anna Kościuczuk. Temat wystąpienia: One-person library

15 września  Zlot ludzi książki w Warszawie. Miejską Bibliotekę Publiczną w Choszcznie reprezentowały: dyrektor Anna Lewicka i moderator klubu Halina Kluczewska. Spotkanie było poświęcone głównie działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, funkcjonujących od ubiegłego roku na terenie całego naszego kraju

10 października 2008 spotkanie z Jerzym Grodkiem w Kawiarence Artystycznej. Satyrykiem, autorem fraszek, animatorem polsko-niemieckiego życia kulturalnego, instruktorem szachowym i organizatorem międzynarodowych turniejów szachowych  w Bad Freienwalde oraz turniejów w wolnym paleniu fajki w Wriezen

30 października udział w ogólnopolskim konkursie „Bromba i inni” M. Wojtyszko organizowanym przez Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych

6 listopada wyjazdowe szkolenie metodyczne dla bibliotekarzy powiatu choszczeńskiego połączone ze zwiedzaniem bibliotek publicznych w Dębnie i w Gorzowie Wlkp.

8 listopada odbyły się wybory nowego Zarządu Koła Nr 17 SBP w Choszcznie  na kadencję 2009 – 2013. Gościem spotkania był członek Zarządu Głównego SBP, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Krzysztof Marcinowski

14 listopada w KAWIARENCE ARTYSTYCZNEJ wykład i prezentacja multimedialna Dariusza Czerniawskiego z Bornego Sulinowa: „Nieznana historia Bornego Sulinowa i Oflagu II D Gross Born”

 18 listopada spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepkem w którym uczestniczyło około 240 dzieci

31 listopada  Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Wiejemy do lasu”. Wśród osób wyróżnionych znalazła się reprezentantka Antonina Zimny.

1 grudnia  Burmistrz Andrea Köster z miasta partnerskiego Bergen na wyspie Rugii odwiedziła Choszczno i Bibliotekę. Nasze miasta wspólnie przystąpiły do realizacji projektu pod nazwą „Polsko – Niemieckie Informacyjne Centrum Kultury i Transferu Wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 ubiegającego się                                  o dofinansowanie na modernizację i komputeryzację MBP w Choszcznie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5 grudnia mikołajkowo – świąteczne spotkanie bibliotekarzy z emerytowanymi pracownikami Biblioteki

12 grudnia 2008 w KAWIARENCE ARTYSTYCZNEJ spotkanie z cyklu „Nasi Autorzy” z ks. Sławomirem Kokorzyckim,  w ramach promocji lokalnych twórców

 

Total Page Visits: 1442 - Today Page Visits: 3