Polityka prywatności Facebook

Polityka prywatności – https://www.facebook.com/MBPChoszczno.

Data aktualizacji: 15.02.2024 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych
od Pani/Pana poprzez profil https://www.facebook.com/MBPChoszczno  przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, ul. Wolności 13, 73-200 Choszczno, mbp@mbpchoszczno.pl,zwaną dalej Biblioteką, która jest Administratorem Danych Osobowych.

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Bibliotekę  zgodnie z art. 47 i art. 51 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej RODO.

1.3. Biblioteka  z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz profil swojej działalności zwraca szczególną uwagę na legalne i bezpieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, kierując się przede wszystkim zasadami określonymi w art. 5 RODO:

– zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;

– zasadą ograniczenia celu;

– zasadą minimalizacji danych;

– zasadą prawidłowości;

– zasadą ograniczenia przechowywania;

– zasadą integralności i poufności.

1.4. Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który gdy przegląda Pan/Pani jej zawartość (niezależnie od zalogowania się lub niezalogowania się) przetwarza Pana/Pani dane osobowe,
aby móc dostarczyć reklamy swoich partnerów. Informacje dotyczące przetwarzania tych
danych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation

1.5. Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies oraz śledzenia użytkowników (także podczas korzystania z innych stron internetowych) znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies/cookies/

1.6. Informacje dotyczące zgodności z RODO przetwarzania danych osobowych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/business/gdpr

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

2.1. Korzystanie z profilu https://www.facebook.com/MBPChoszczno polega w szczególności na wpisywaniu komentarzy, postów, korzystaniu z funkcjonalności „Lubię to” i innych).

2.2. W związku z korzystaniem z profilu przetwarzane są następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko użytkownika;

– zdjęcie profilowe;

– inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu.

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu:

–  promocji Biblioteki, tj. w celach marketingowych;

– odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook.com;

– komunikacji z osobami korzystającymi z usług instytucji oraz osobami zainteresowanymi tematyką profilu;

– realizacji funkcjonalności strony Facebook.com, m.in. „Lubię to” i dodawania komentarzy
do postów;

2.4. Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności profilu, czynność
ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające do stałego przypisania użytkownika
do proflu. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkonik może zrezygnować ze swojej aktywności na tym profilu poprzez odkliknięcie przycisku „Lubię to”
lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com.

2.5. W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia Biblioteka zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika z fanpage’a MBPChoszczno w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku.

3. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

3.1. W postach zamieszczonych na profilu https://www.facebook.com/MBPChoszczno mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

3.2.Takie strony internetowe działają niezależnie od fanpage’a https://www.facebook.com/MBPChoszczno.

Biblioteka nie ma instrumentów prawnychdo nadzorowania takich stron.

3.3. Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać.

3.4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SŁUŻĄCE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

4.1. Biblioteka dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożono dokumentację i procedury ochrony danych osobowych, jak również nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

4.2. Profil https://www.facebook.com/MBPChoszczno obsługuje bezpieczny protokół https.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

5.1. Niezależnie od zapoznania się z Polityką prywatności profilu https://www.facebook.com/MBPChoszczno każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com.

5.2. Priorytetem Biblioteki jest utrzymywanie dobrego i merytorycznego kontaktu z podmiotami
i osobami fizycznymi, z którymi współpracuje. Dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i propozycje zmian niniejszej Polityki prywatności.

5.3. Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa.

5.4. We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO.

5.5. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.

Total Page Visits: 655 - Today Page Visits: 1