. KOMUNIKATY

ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH KULTURALNYCH

Zasady udziału w wydarzeniach organizowanych
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej
w Choszcznie

Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z organizowaniem wydarzeń kulturalnych. Jego przestrzeganie jest obowiązkiem każdej osoby zaangażowanej w organizację wydarzenia i biorącej w nim udział – jest to bezwzględnie ważne ze względu na ochronę zdrowia personelu i gości.

Zasady ogólne

  1. Fizyczny udział w przygotowaniach do wydarzania oraz w samym wydarzeniu mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
  2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub objęta izolacją, nie wolno brać fizycznego udziału w przygotowaniach do wydarzenia oraz w wydarzeniu.
  3. Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Organizatora, jest to bardzo ważne ze względu na konieczność zapewnienia właściwej ochrony pozostałych osób biorących udział w wydarzeniu.
  4. Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje dystans społeczny (min. 2 metry) i zasada ograniczania zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie).
  5. Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz nie obowiązuje przy wydarzeniach odbywających się na świeżym powietrzu.
  6. Jeżeli w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia zostanie u Ciebie stwierdzony COVID-19, niezwłocznie zawiadom Organizatora, aby mogli podjąć niezbędne działania w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

Złe samopoczucie

    1. Jeżeli źle się czujesz, nie przychodź. Niezwłocznie skontaktuj się z Organizatorem aby ustalić zasady postępowania na tę okoliczność.

    2. Niezwłocznie zgłoś Organizatorowi, że źle się poczujesz w ciągu dnia pracy, w szczególności jeśli masz podwyższoną temperaturę, gorączkę, kaszlesz i/lub masz duszności. W takim wypadku bezwzględnie zasłoń nos i usta, staraj się też odizolować do momentu otrzymania instrukcji postępowania.

    3. Najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o opuszczenie wydarzenia i otrzymasz od Organizatora dodatkowe instrukcje postępowania. Przygotuj się na taką okoliczność. 

    4. Nie panikuj, staraj się także nie dzielić swoimi obawami z innymi współpracownikami oraz gośćmi, gdyż u nich także może to wywołać atak paniki. Pamiętaj, że jeżeli nie miałeś bliższego lub dłuższego kontaktu z innymi osobami, to nawet jeżeli okażesz się chory na COVID-19, nie oznacza to, że te osoby także zachorują.

    5. Bezwzględnie przestrzegaj zasad higieny.

Podejrzenie zachorowania na COVID-19 u innej osoby

    1. Zgłoś niezwłocznie swoje podejrzenie Organizatorowi, aby mógł podjąć niezbędne działania.

    2. Nie panikuj, przestrzegaj bezwzględnie zasad higieny, ogranicz kontakt.

    3. Pamiętaj, że osoba nie musi być chora, a Twoje przypuszczenia mogą był błędne. Niech Twoje działania i zachowanie nie wpływają niekorzystnie na traktowanie tej osoby.

Dystans społeczny i higiena

  1. Pamiętaj o zachowywaniu dystansu społecznego i ograniczaniu zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie).

OŚWIADCZENIE

Uczestnicy spotkania wydarzeń kulturalnych oświadczają, że zapoznali się z ogłoszonymi zasadami i zobowiązują się do ich przestrzegania.

Mają również świadomość, że przestrzeganie wprowadzonych zasad ma służyć ochronie życia i zdrowia osób pracujących, biorących udział w wydarzeniu oraz może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo tych osób.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

    1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. DĄBROWSKIEJ W CHOSZCZNIE

    2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych pod adresem: abi.mbp.choszczno@gmail.com

    3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizowaniem wydarzenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do miesiąca czasu po zakończeniu wydarzenia.

    4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.

    5. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO.

    6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)

    7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu.

Total Page Visits: 871 - Today Page Visits: 3