.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM ZIELONOGÓRSKIM

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazujemy informację o podpisaniu porozumienia z Uniwersytetem Zielonogórskim o współpracy i realizacji wspólnych projektów popularyzujących dawne i współczesne dziedzictwo Ziem Zachodnich.

Porozumienie MBP w Choszcznie i UZ w Zielonej Górze oparte będzie przede wszystkim na wsparciu merytorycznym i organizacyjnym w realizacji wspólnych projektów związanych z upowszechnieniem i popularyzowaniem wiedzy o Ziemiach Zachodnich. Będziemy podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju edukacji i ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego, w tym  ochrony spuścizny intelektualnej wspomnianego obszaru, promocję rodzimej literatury i ojczystego czytelnictwa. Skorzystamy  ze specjalistycznych konsultacji i profesjonalnego wsparcia w zakresie lingwokulturologicznych badań nad językowymi wyróżnikami dawnej i współczesnej książki.

Już dziś możemy zdradzić, iż w ramach nawiązanej współpracy odbędą się warsztaty językoznawcze dla choszczeńskich uczniów, które poprowadzi koordynator porozumienia ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego – kierownik Pracowni i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Katarzyna Węgorowska.


Strony internetowe partnerów: https://www.uz.zgora.pl/, https://mbpchoszczno.pl/

Total Page Visits: 277 - Today Page Visits: 3