.

„POETYCKO W BIBLIOTECE” – KONKURS Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI.

Z okazji Światowego Dnia Poezji, który każdego roku przypada na 21 marca przygotowaliśmy dla Was Drodzy Czytelnicy konkurs-niespodziankę o nazwie „POETYCKO W BIBLIOTECE”.

Polega on na tym, że Czytelnik, który w najbliższy poniedziałek, a więc 22 marca 2021 r. wypożyczy przynajmniej jeden tomik poezji otrzyma kupon upoważniający do udziału w losowaniu nagrody niespodzianki. Odbędzie się ono 23 marca. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany  telefonicznie.

Zapraszamy do zabawy!!!

REGULAMIN KONKURSU „POETYCKO W BIBLIOTECE”
z okazji Światowego Dnia Poezji
organizowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

  1. Organizatorem KONKURSU „POETYCKO W BIBLIOTECE” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, zwana dalej Organizatorem.
  2. Udział w konkursie mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat, będące czytelnikami MBP w Choszcznie.
  3. Czytelnik, który w dniu 22 marca 2021 r. odwiedzi MBP  w Choszcznie i wypożyczy przynajmniej jeden tomik poezji, otrzyma kupon, który będzie brał udział w losowaniu nagrody niespodzianki.
  4. Każdy z czytelników może otrzymać tylko jeden kupon.
  5. Warunkiem otrzymania kuponu upoważniającego do losowania nagrody jest wypożyczenie przynajmniej jednego tomiku poezji oraz podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu.
  6. Losowanie nagrody niespodzianki odbędzie się 23 marca. Wyniki zostaną ogłoszone przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej MBP Choszczno oraz portalu społecznościowego Facebook.
  7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MBP  w Choszcznie.
  8. Osoba biorąca udział Konkursie, wyraża zgodę na  publikację swojego wizerunku w mediach, w tym na stronie internetowej: www.mbpchoszczno.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, a także zaświadcza, że zapoznała się z regulaminem konkursu.
  9. Organizator w trakcie trwania Konkursu „POETYCKO W BIBLIOTECE” może zmienić treść Regulaminu, o czym ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników w dniu zmiany treści regulaminu.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mbpchoszczno.pl.

Total Page Visits: 1179 - Today Page Visits: 2